Ô nhiễm không khí tại Pha1-nam. Republiky, Prague: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Pha1-nam. Republiky, Prague: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Pha1-nam. Republiky, Prague
-
no data
-
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Pha1-nam. Republiky, Prague, CzechRepublic  t (nhiệt độ)  measured by Open Weather Map.26
Áp suất không khí
-Pha1-nam. Republiky, Prague, CzechRepublic  p (pressure)  measured by Open Weather Map.10171030
Độ ẩm
-Pha1-nam. Republiky, Prague, CzechRepublic  h (humidity)  measured by Open Weather Map.6678
Gió
-Pha1-nam. Republiky, Prague, CzechRepublic  w (gió)  measured by Open Weather Map.14
Rain
-Pha1-nam. Republiky, Prague, CzechRepublic  r (nhiệt độ.)  measured by Open Weather Map.00

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Pha1-nam. Republiky, Prague, CzechRepublic no data - t5, 1 tháng 1 1970 09:00

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.