Ô nhiễm không khí tại Rychvald, Moravskoslezsky: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Rychvald, Moravskoslezsky: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Rychvald, Moravskoslezsky
107
Không tốt
cho người nhạy cảm
Cập nhật ngày thứ Bảy 2
Nhiệt độ.: -1°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
107Rychvald, Moravskoslezsky, CzechRepublic PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.31188
PM10 AQI
29Rychvald, Moravskoslezsky, CzechRepublic PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.698
O3 AQI
-Rychvald, Moravskoslezsky, CzechRepublic O3 (Ô-zôn) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.227
NO2 AQI
11Rychvald, Moravskoslezsky, CzechRepublic NO2 (Khí NO2) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.430
SO2 AQI
1Rychvald, Moravskoslezsky, CzechRepublic SO2 (Khí SO2) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.110
Nhiệt độ.
-1Rychvald, Moravskoslezsky, CzechRepublic t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-1-1
Áp suất không khí
996Rychvald, Moravskoslezsky, CzechRepublic p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).995997
Độ ẩm
98Rychvald, Moravskoslezsky, CzechRepublic h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).7898
Gió
0Rychvald, Moravskoslezsky, CzechRepublic w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).04

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Rychvald, Moravskoslezsky, CzechRepublic Không tốt cho người nhạy cảm - t7, 2 tháng 12 2023 02:00

Air Quality Data provided by the Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav) (portal.chmi.cz)

Note that the measurement for and O3 (Ô-zôn) are taken from the station Bohumin, Moravskoslezsky

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.