Ô nhiễm không khí tại Hr.Kral.-observator, Kralovehradecky: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Hr.Kral.-observator, Kralovehradecky: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Hr.Kral.-observator, Kralovehradecky
50
Tốt
Cập nhật ngày thứ Năm 7
Nhiệt độ.: -1°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
50Hr.Kral.-observator, Kralovehradecky, CzechRepublic PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2376
PM10 AQI
14Hr.Kral.-observator, Kralovehradecky, CzechRepublic PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.131
O3 AQI
16Hr.Kral.-observator, Kralovehradecky, CzechRepublic O3 (Ô-zôn) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.522
NO2 AQI
18Hr.Kral.-observator, Kralovehradecky, CzechRepublic NO2 (Khí NO2) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.419
SO2 AQI
-Hr.Kral.-observator, Kralovehradecky, CzechRepublic SO2 (Khí SO2) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.17
Nhiệt độ.
-1Hr.Kral.-observator, Kralovehradecky, CzechRepublic t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-61
Áp suất không khí
1005Hr.Kral.-observator, Kralovehradecky, CzechRepublic p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9931008
Độ ẩm
95Hr.Kral.-observator, Kralovehradecky, CzechRepublic h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).7999
Gió
1Hr.Kral.-observator, Kralovehradecky, CzechRepublic w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).05

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Hr.Kral.-observator, Kralovehradecky, CzechRepublic Tốt - t5, 30 tháng 11 2023 07:00

Air Quality Data provided by the Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav) (portal.chmi.cz)

Note that the measurements for PM2.5 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)), PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)), NO2 (Khí NO2) and SO2 (Khí SO2) are taken from the station Hradec Kralove-Brnen, Kralovehradecky

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.