Ô nhiễm không khí tại Brno-Uvoz, Jihomoravsky: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Brno-Uvoz, Jihomoravsky: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Brno-Uvoz, Jihomoravsky
58
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Năm 13
Nhiệt độ.: 1°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
58Brno-Uvoz, Jihomoravsky, CzechRepublic PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ))  measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.3397
PM10 AQI
26Brno-Uvoz, Jihomoravsky, CzechRepublic PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp))  measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.845
O3 AQI
14Brno-Uvoz, Jihomoravsky, CzechRepublic O3 (Ô-zôn)  measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.220
NO2 AQI
21Brno-Uvoz, Jihomoravsky, CzechRepublic NO2 (Khí NO2)  measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.630
Nhiệt độ.
1Brno-Uvoz, Jihomoravsky, CzechRepublic  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-43
Áp suất không khí
997Brno-Uvoz, Jihomoravsky, CzechRepublic  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9861001
Độ ẩm
91Brno-Uvoz, Jihomoravsky, CzechRepublic  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9094

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Brno-Uvoz, Jihomoravsky, CzechRepublic Trung bình - t5, 30 tháng 11 2023 13:00

Air Quality Data provided by the Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav) (portal.chmi.cz)

Note that the measurement for and O3 (Ô-zôn) are taken from the station Brno-Arboretum, Jihomoravsky

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.