Ô nhiễm không khí tại Estacion Movil 1 Metro Estrella, Medellín: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Estacion Movil 1 Metro Estrella, Medellín: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Estacion Movil 1 Metro Estrella, Medellín
-
no data
Đã cập nhật t3, 3 tháng 1 2023
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Estacion Movil 1 Metro Estrella, Medellín, Colombia PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ))  measured by Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Values are converted to the US EPA AQI standard.6382
NO2 AQI
-Estacion Movil 1 Metro Estrella, Medellín, Colombia NO2 (Khí NO2)  measured by Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Values are converted to the US EPA AQI standard.219
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Estacion Movil 1 Metro Estrella, Medellín, Colombia  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).819
Áp suất không khí
-Estacion Movil 1 Metro Estrella, Medellín, Colombia  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10241028
Độ ẩm
-Estacion Movil 1 Metro Estrella, Medellín, Colombia  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).899
Gió
-Estacion Movil 1 Metro Estrella, Medellín, Colombia  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).01

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Estacion Movil 1 Metro Estrella, Medellín, Colombia no data - t2, 2 tháng 1 2023 11:00

Air Quality Data provided by the Área Metropolitana del Valle de Aburrá (metropol.gov.co)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.