Ô nhiễm không khí tại Tanmulin Street, Zigong: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Tanmulin Street, Zigong: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Tanmulin Street, Zigong
-
no data
-
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Tanmulin Street, Zigong  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).811
Áp suất không khí
-Tanmulin Street, Zigong  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).983990
Độ ẩm
-Tanmulin Street, Zigong  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).7795
Gió
-Tanmulin Street, Zigong  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).12
Rain
-Tanmulin Street, Zigong  r (nhiệt độ.)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).0100

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Tanmulin Street, Zigong: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.