Ô nhiễm không khí tại xiē táizi, Chongqing: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của xiē táizi, Chongqing: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực xiē táizi, Chongqing
72
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Sáu 21
Nhiệt độ.: 9°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
72xiē táizi, Chongqing PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Chongqing Environmental Protection Bureau (重庆市主城区空气质量).
Values are converted to the US EPA AQI standard.53163
PM10 AQI
37xiē táizi, Chongqing PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Chongqing Environmental Protection Bureau (重庆市主城区空气质量).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2383
O3 AQI
3xiē táizi, Chongqing O3 (Ô-zôn) measured by Chongqing Environmental Protection Bureau (重庆市主城区空气质量).
Values are converted to the US EPA AQI standard.116
NO2 AQI
20xiē táizi, Chongqing NO2 (Khí NO2) measured by Chongqing Environmental Protection Bureau (重庆市主城区空气质量).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1131
SO2 AQI
-xiē táizi, Chongqing SO2 (Khí SO2) measured by Chongqing Environmental Protection Bureau (重庆市主城区空气质量).
Values are converted to the US EPA AQI standard.410
CO AQI
6xiē táizi, Chongqing CO (Khí CO) measured by Chongqing Environmental Protection Bureau (重庆市主城区空气质量).
Values are converted to the US EPA AQI standard.49
Nhiệt độ.
9xiē táizi, Chongqing t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).915
Áp suất không khí
1026xiē táizi, Chongqing p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10241031
Độ ẩm
100xiē táizi, Chongqing h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).87100
Gió
4xiē táizi, Chongqing w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).29

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại xiē táizi, Chongqing: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.