Ô nhiễm không khí tại 上清寺, Chongqing: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của 上清寺, Chongqing: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực 上清寺, Chongqing
74
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Sáu 21
Nhiệt độ.: 9°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
74上清寺, Chongqing PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Chongqing Environmental Protection Bureau (重庆市主城区空气质量).
Values are converted to the US EPA AQI standard.70165
PM10 AQI
30上清寺, Chongqing PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Chongqing Environmental Protection Bureau (重庆市主城区空气质量).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2685
O3 AQI
4上清寺, Chongqing O3 (Ô-zôn) measured by Chongqing Environmental Protection Bureau (重庆市主城区空气质量).
Values are converted to the US EPA AQI standard.217
NO2 AQI
14上清寺, Chongqing NO2 (Khí NO2) measured by Chongqing Environmental Protection Bureau (重庆市主城区空气质量).
Values are converted to the US EPA AQI standard.728
SO2 AQI
3上清寺, Chongqing SO2 (Khí SO2) measured by Chongqing Environmental Protection Bureau (重庆市主城区空气质量).
Values are converted to the US EPA AQI standard.27
CO AQI
8上清寺, Chongqing CO (Khí CO) measured by Chongqing Environmental Protection Bureau (重庆市主城区空气质量).
Values are converted to the US EPA AQI standard.612
Nhiệt độ.
9上清寺, Chongqing t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).915
Áp suất không khí
1026上清寺, Chongqing p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10241031
Độ ẩm
100上清寺, Chongqing h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).87100
Gió
4上清寺, Chongqing w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).29

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại 上清寺, Chongqing: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.