Ô nhiễm không khí tại TCM Medical College, Xianyang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của TCM Medical College, Xianyang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực TCM Medical College, Xianyang
99
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Năm 21
Nhiệt độ.: -3°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
99TCM Medical College, Xianyang PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Shaanxi Provincial Environmental Protection Office (陕西省环保厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.59174
PM10 AQI
59TCM Medical College, Xianyang PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Shaanxi Provincial Environmental Protection Office (陕西省环保厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.19110
O3 AQI
3TCM Medical College, Xianyang O3 (Ô-zôn) measured by Shaanxi Provincial Environmental Protection Office (陕西省环保厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.125
NO2 AQI
27TCM Medical College, Xianyang NO2 (Khí NO2) measured by Shaanxi Provincial Environmental Protection Office (陕西省环保厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.733
SO2 AQI
2TCM Medical College, Xianyang SO2 (Khí SO2) measured by Shaanxi Provincial Environmental Protection Office (陕西省环保厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.256
CO AQI
4TCM Medical College, Xianyang CO (Khí CO) measured by Shaanxi Provincial Environmental Protection Office (陕西省环保厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.312
Nhiệt độ.
-3TCM Medical College, Xianyang t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-311
Áp suất không khí
1035TCM Medical College, Xianyang p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10191040
Độ ẩm
63TCM Medical College, Xianyang h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1769
Gió
1TCM Medical College, Xianyang w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).17

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại TCM Medical College, Xianyang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.