Ô nhiễm không khí tại Science Innovation Center, Wuhu: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Science Innovation Center, Wuhu: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Science Innovation Center, Wuhu
85
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Tư 20
Nhiệt độ.: 10°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
85Science Innovation Center, Wuhu PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Anhui Environmental Protection Agency (安徽省生态环境厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.85176
PM10 AQI
61Science Innovation Center, Wuhu PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Anhui Environmental Protection Agency (安徽省生态环境厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.61110
NO2 AQI
29Science Innovation Center, Wuhu NO2 (Khí NO2) measured by Anhui Environmental Protection Agency (安徽省生态环境厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1441
SO2 AQI
7Science Innovation Center, Wuhu SO2 (Khí SO2) measured by Anhui Environmental Protection Agency (安徽省生态环境厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.512
CO AQI
6Science Innovation Center, Wuhu CO (Khí CO) measured by Anhui Environmental Protection Agency (安徽省生态环境厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.515
Nhiệt độ.
10Science Innovation Center, Wuhu t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).317
Áp suất không khí
1030Science Innovation Center, Wuhu p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10191030
Độ ẩm
66Science Innovation Center, Wuhu h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).27100
Gió
4Science Innovation Center, Wuhu w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).15

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Science Innovation Center, Wuhu: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.