Ô nhiễm không khí tại Monitoring station, Wuhu: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Monitoring station, Wuhu: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Monitoring station, Wuhu
154
Có hại
cho sức khỏe
Cập nhật ngày thứ Tư 3
Nhiệt độ.: 6°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
154Monitoring station, Wuhu PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Anhui Environmental Protection Agency (安徽省生态环境厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.38170
PM10 AQI
84Monitoring station, Wuhu PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Anhui Environmental Protection Agency (安徽省生态环境厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.71144
NO2 AQI
28Monitoring station, Wuhu NO2 (Khí NO2) measured by Anhui Environmental Protection Agency (安徽省生态环境厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1350
SO2 AQI
6Monitoring station, Wuhu SO2 (Khí SO2) measured by Anhui Environmental Protection Agency (安徽省生态环境厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.613
CO AQI
6Monitoring station, Wuhu CO (Khí CO) measured by Anhui Environmental Protection Agency (安徽省生态环境厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.623
Nhiệt độ.
6Monitoring station, Wuhu t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).318
Áp suất không khí
1019Monitoring station, Wuhu p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10191026
Độ ẩm
100Monitoring station, Wuhu h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).27100
Gió
1Monitoring station, Wuhu w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).15

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Monitoring station, Wuhu: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.