Ô nhiễm không khí tại àiqīng shīgē guǎn, Shihezi: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của àiqīng shīgē guǎn, Shihezi: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực àiqīng shīgē guǎn, Shihezi
129
Không tốt
cho người nhạy cảm
Cập nhật ngày thứ Sáu 14
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
Thông tin thời tiết
PM2.5 AQI
129àiqīng shīgē guǎn, Shihezi PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ))  measured by .
Values are converted to the US EPA AQI standard.95173
PM10 AQI
56àiqīng shīgē guǎn, Shihezi PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp))  measured by .
Values are converted to the US EPA AQI standard.49119
NO2 AQI
7àiqīng shīgē guǎn, Shihezi NO2 (Khí NO2)  measured by .
Values are converted to the US EPA AQI standard.613
SO2 AQI
3àiqīng shīgē guǎn, Shihezi SO2 (Khí SO2)  measured by .
Values are converted to the US EPA AQI standard.24
CO AQI
7àiqīng shīgē guǎn, Shihezi CO (Khí CO)  measured by .
Values are converted to the US EPA AQI standard.712

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại àiqīng shīgē guǎn, Shihezi: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.