Ô nhiễm không khí tại BDA Management Committe, Shangrao: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của BDA Management Committe, Shangrao: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực BDA Management Committe, Shangrao
-
no data
Đã cập nhật t2, 29 tháng 3 2021
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-BDA Management Committe, Shangrao PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Jiangxi Province Environmental Protection Agency (江西省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.30151
PM10 AQI
-BDA Management Committe, Shangrao PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Jiangxi Province Environmental Protection Agency (江西省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2073
O3 AQI
-BDA Management Committe, Shangrao O3 (Ô-zôn) measured by Jiangxi Province Environmental Protection Agency (江西省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.148
NO2 AQI
-BDA Management Committe, Shangrao NO2 (Khí NO2) measured by Jiangxi Province Environmental Protection Agency (江西省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.441
SO2 AQI
-BDA Management Committe, Shangrao SO2 (Khí SO2) measured by Jiangxi Province Environmental Protection Agency (江西省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.148
CO AQI
-BDA Management Committe, Shangrao CO (Khí CO) measured by Jiangxi Province Environmental Protection Agency (江西省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.38
Nhiệt độ.
-BDA Management Committe, Shangrao t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1728
Áp suất không khí
-BDA Management Committe, Shangrao p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).981986
Độ ẩm
-BDA Management Committe, Shangrao h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4291
Gió
-BDA Management Committe, Shangrao w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).12
Rain
-BDA Management Committe, Shangrao r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).00

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại BDA Management Committe, Shangrao: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.