Ô nhiễm không khí tại Zhenning Garden, Nanning: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Zhenning Garden, Nanning: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Zhenning Garden, Nanning
-
no data
Đã cập nhật t6, 1 tháng 1 2021
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Zhenning Garden, Nanning PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Guangxi Zhuang Autonomous Region Environmental Protection Agency (广西壮族自治区环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.999
PM10 AQI
-Zhenning Garden, Nanning PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Guangxi Zhuang Autonomous Region Environmental Protection Agency (广西壮族自治区环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1159
O3 AQI
-Zhenning Garden, Nanning O3 (Ô-zôn) measured by Guangxi Zhuang Autonomous Region Environmental Protection Agency (广西壮族自治区环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2242
NO2 AQI
-Zhenning Garden, Nanning NO2 (Khí NO2) measured by Guangxi Zhuang Autonomous Region Environmental Protection Agency (广西壮族自治区环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.615
SO2 AQI
-Zhenning Garden, Nanning SO2 (Khí SO2) measured by Guangxi Zhuang Autonomous Region Environmental Protection Agency (广西壮族自治区环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.311
CO AQI
-Zhenning Garden, Nanning CO (Khí CO) measured by Guangxi Zhuang Autonomous Region Environmental Protection Agency (广西壮族自治区环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.611
Nhiệt độ.
-Zhenning Garden, Nanning t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).515
Áp suất không khí
-Zhenning Garden, Nanning p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10251031
Độ ẩm
-Zhenning Garden, Nanning h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2470
Gió
-Zhenning Garden, Nanning w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).18

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Zhenning Garden, Nanning: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.