Ô nhiễm không khí tại Jiangxi Foreign Affairs Office, Nanchang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Jiangxi Foreign Affairs Office, Nanchang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Jiangxi Foreign Affairs Office, Nanchang
151
Có hại
cho sức khỏe
Cập nhật ngày thứ Tư 7
Nhiệt độ.: 10°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
151Jiangxi Foreign Affairs Office, Nanchang PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Jiangxi Province Environmental Protection Agency (江西省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.109179
PM10 AQI
79Jiangxi Foreign Affairs Office, Nanchang PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Jiangxi Province Environmental Protection Agency (江西省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.56107
O3 AQI
2Jiangxi Foreign Affairs Office, Nanchang O3 (Ô-zôn) measured by Jiangxi Province Environmental Protection Agency (江西省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.142
NO2 AQI
38Jiangxi Foreign Affairs Office, Nanchang NO2 (Khí NO2) measured by Jiangxi Province Environmental Protection Agency (江西省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.842
SO2 AQI
5Jiangxi Foreign Affairs Office, Nanchang SO2 (Khí SO2) measured by Jiangxi Province Environmental Protection Agency (江西省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.211
CO AQI
10Jiangxi Foreign Affairs Office, Nanchang CO (Khí CO) measured by Jiangxi Province Environmental Protection Agency (江西省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.614
Nhiệt độ.
10Jiangxi Foreign Affairs Office, Nanchang t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1019
Áp suất không khí
1014Jiangxi Foreign Affairs Office, Nanchang p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10141019
Độ ẩm
93Jiangxi Foreign Affairs Office, Nanchang h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).52100
Gió
1Jiangxi Foreign Affairs Office, Nanchang w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).12

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Jiangxi Foreign Affairs Office, Nanchang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.