Ô nhiễm không khí tại Cihu No.2 elementary school, Maanshan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Cihu No.2 elementary school, Maanshan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Cihu No.2 elementary school, Maanshan
-
no data
Đã cập nhật t6, 1 tháng 1 2021
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Cihu No.2 elementary school, Maanshan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Anhui Environmental Protection Agency (安徽省生态环境厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.50142
PM10 AQI
-Cihu No.2 elementary school, Maanshan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Anhui Environmental Protection Agency (安徽省生态环境厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.4081
O3 AQI
-Cihu No.2 elementary school, Maanshan O3 (Ô-zôn) measured by Anhui Environmental Protection Agency (安徽省生态环境厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.325
NO2 AQI
-Cihu No.2 elementary school, Maanshan NO2 (Khí NO2) measured by Anhui Environmental Protection Agency (安徽省生态环境厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.931
SO2 AQI
-Cihu No.2 elementary school, Maanshan SO2 (Khí SO2) measured by Anhui Environmental Protection Agency (安徽省生态环境厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.517
CO AQI
-Cihu No.2 elementary school, Maanshan CO (Khí CO) measured by Anhui Environmental Protection Agency (安徽省生态环境厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.319
Nhiệt độ.
-Cihu No.2 elementary school, Maanshan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-101
Áp suất không khí
-Cihu No.2 elementary school, Maanshan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10341041
Độ ẩm
-Cihu No.2 elementary school, Maanshan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).34100
Gió
-Cihu No.2 elementary school, Maanshan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).16

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Cihu No.2 elementary school, Maanshan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.