Ô nhiễm không khí tại kerong EPA, Jingzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của kerong EPA, Jingzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực kerong EPA, Jingzhou
-
no data
-
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-kerong EPA, Jingzhou  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).211
Áp suất không khí
-kerong EPA, Jingzhou  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10271030
Độ ẩm
-kerong EPA, Jingzhou  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5699
Gió
-kerong EPA, Jingzhou  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).13
Rain
-kerong EPA, Jingzhou  r (nhiệt độ.)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).01

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại kerong EPA, Jingzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.