Ô nhiễm không khí tại Movie and Film Studio Base, Jiaozuo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Movie and Film Studio Base, Jiaozuo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Movie and Film Studio Base, Jiaozuo
21
Tốt
Cập nhật ngày thứ Sáu 13
Nhiệt độ.: 7°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
21Movie and Film Studio Base, Jiaozuo PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by .
Values are converted to the US EPA AQI standard.2191
PM10 AQI
9Movie and Film Studio Base, Jiaozuo PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by .
Values are converted to the US EPA AQI standard.960
NO2 AQI
3Movie and Film Studio Base, Jiaozuo NO2 (Khí NO2) measured by .
Values are converted to the US EPA AQI standard.218
SO2 AQI
6Movie and Film Studio Base, Jiaozuo SO2 (Khí SO2) measured by .
Values are converted to the US EPA AQI standard.48
CO AQI
6Movie and Film Studio Base, Jiaozuo CO (Khí CO) measured by .
Values are converted to the US EPA AQI standard.58
Nhiệt độ.
7Movie and Film Studio Base, Jiaozuo t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-28
Áp suất không khí
1020Movie and Film Studio Base, Jiaozuo p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10191024
Độ ẩm
16Movie and Film Studio Base, Jiaozuo h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1663
Gió
3Movie and Film Studio Base, Jiaozuo w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).13
Rain
-Movie and Film Studio Base, Jiaozuo r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).0100

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Movie and Film Studio Base, Jiaozuo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.