Ô nhiễm không khí tại Wanghua, Fushun: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Wanghua, Fushun: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Wanghua, Fushun
-
no data
-
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Wanghua, Fushun  t (nhiệt độ)  measured by Weather Underground.1430
Dew
-Wanghua, Fushun  d (dew)  measured by Weather Underground.-211
Áp suất không khí
-Wanghua, Fushun  p (pressure)  measured by Weather Underground.10041008
Độ ẩm
-Wanghua, Fushun  h (humidity)  measured by Weather Underground.1967
Gió
-Wanghua, Fushun  w (gió)  measured by Weather Underground.19

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Wanghua, Fushun: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.