Ô nhiễm không khí tại City Archives sub-station , Dongfang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của City Archives sub-station , Dongfang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực City Archives sub-station , Dongfang
-
no data
Đã cập nhật t3, 31 tháng 10 2023
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-City Archives sub-station , Dongfang PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.965
PM10 AQI
-City Archives sub-station , Dongfang PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.735
O3 AQI
-City Archives sub-station , Dongfang O3 (Ô-zôn) measured by Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1344
NO2 AQI
-City Archives sub-station , Dongfang NO2 (Khí NO2) measured by Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.13
SO2 AQI
-City Archives sub-station , Dongfang SO2 (Khí SO2) measured by Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.11
CO AQI
-City Archives sub-station , Dongfang CO (Khí CO) measured by Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.13
Nhiệt độ.
-City Archives sub-station , Dongfang t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2530
Áp suất không khí
-City Archives sub-station , Dongfang p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10121016
Độ ẩm
-City Archives sub-station , Dongfang h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).7091
Gió
-City Archives sub-station , Dongfang w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).25
Rain
-City Archives sub-station , Dongfang r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).099

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại City Archives sub-station , Dongfang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.