Ô nhiễm không khí tại Dazhu County Environmental Protection Agency, Dazhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Dazhu County Environmental Protection Agency, Dazhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Dazhu County Environmental Protection Agency, Dazhou
-
no data
-
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Dazhu County Environmental Protection Agency, Dazhou  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).315
Áp suất không khí
-Dazhu County Environmental Protection Agency, Dazhou  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).968973
Độ ẩm
-Dazhu County Environmental Protection Agency, Dazhou  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5297
Gió
-Dazhu County Environmental Protection Agency, Dazhou  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).12

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Dazhu County Environmental Protection Agency, Dazhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.