Ô nhiễm không khí tại Land Environment and Resources Bureau, Chengmaixian: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Land Environment and Resources Bureau, Chengmaixian: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Land Environment and Resources Bureau, Chengmaixian
-
no data
Đã cập nhật t3, 31 tháng 10 2023
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Land Environment and Resources Bureau, Chengmaixian PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.3497
PM10 AQI
-Land Environment and Resources Bureau, Chengmaixian PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.741
O3 AQI
-Land Environment and Resources Bureau, Chengmaixian O3 (Ô-zôn) measured by Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2238
NO2 AQI
-Land Environment and Resources Bureau, Chengmaixian NO2 (Khí NO2) measured by Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.15
SO2 AQI
-Land Environment and Resources Bureau, Chengmaixian SO2 (Khí SO2) measured by Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.12
CO AQI
-Land Environment and Resources Bureau, Chengmaixian CO (Khí CO) measured by Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.46
Nhiệt độ.
-Land Environment and Resources Bureau, Chengmaixian t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2329
Áp suất không khí
-Land Environment and Resources Bureau, Chengmaixian p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10121019
Độ ẩm
-Land Environment and Resources Bureau, Chengmaixian h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).70100
Gió
-Land Environment and Resources Bureau, Chengmaixian w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).18

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Land Environment and Resources Bureau, Chengmaixian: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.