Ô nhiễm không khí tại West River, Chengdu: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của West River, Chengdu: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực West River, Chengdu
-
no data
Đã cập nhật cn, 28 tháng 2 2021
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-West River, Chengdu PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Chengdu Environmental Protection Agency (成都市环境监测中心站_成都市环境监测中心站).
Values are converted to the US EPA AQI standard.991
PM10 AQI
-West River, Chengdu PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Chengdu Environmental Protection Agency (成都市环境监测中心站_成都市环境监测中心站).
Values are converted to the US EPA AQI standard.245
O3 AQI
-West River, Chengdu O3 (Ô-zôn) measured by Chengdu Environmental Protection Agency (成都市环境监测中心站_成都市环境监测中心站).
Values are converted to the US EPA AQI standard.629
NO2 AQI
-West River, Chengdu NO2 (Khí NO2) measured by Chengdu Environmental Protection Agency (成都市环境监测中心站_成都市环境监测中心站).
Values are converted to the US EPA AQI standard.514
SO2 AQI
-West River, Chengdu SO2 (Khí SO2) measured by Chengdu Environmental Protection Agency (成都市环境监测中心站_成都市环境监测中心站).
Values are converted to the US EPA AQI standard.33
CO AQI
-West River, Chengdu CO (Khí CO) measured by Chengdu Environmental Protection Agency (成都市环境监测中心站_成都市环境监测中心站).
Values are converted to the US EPA AQI standard.56
Nhiệt độ.
-West River, Chengdu t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).913
Áp suất không khí
-West River, Chengdu p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10091018
Độ ẩm
-West River, Chengdu h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).62100
Gió
-West River, Chengdu w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).14

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại West River, Chengdu: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.