Ô nhiễm không khí tại Miaogou Village, Baoji: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Miaogou Village, Baoji: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Miaogou Village, Baoji
85
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Tư 3
Nhiệt độ.: 5°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
85Miaogou Village, Baoji PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Shaanxi Provincial Environmental Protection Office (陕西省环保厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.5787
PM10 AQI
57Miaogou Village, Baoji PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Shaanxi Provincial Environmental Protection Office (陕西省环保厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2868
O3 AQI
7Miaogou Village, Baoji O3 (Ô-zôn) measured by Shaanxi Provincial Environmental Protection Office (陕西省环保厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.374
NO2 AQI
12Miaogou Village, Baoji NO2 (Khí NO2) measured by Shaanxi Provincial Environmental Protection Office (陕西省环保厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.228
SO2 AQI
4Miaogou Village, Baoji SO2 (Khí SO2) measured by Shaanxi Provincial Environmental Protection Office (陕西省环保厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.46
CO AQI
5Miaogou Village, Baoji CO (Khí CO) measured by Shaanxi Provincial Environmental Protection Office (陕西省环保厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.16
Nhiệt độ.
5Miaogou Village, Baoji t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).117
Áp suất không khí
932Miaogou Village, Baoji p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).926934
Độ ẩm
58Miaogou Village, Baoji h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1958
Gió
1Miaogou Village, Baoji w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).12
Rain
-Miaogou Village, Baoji r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9999

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Miaogou Village, Baoji: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.