Ô nhiễm không khí tại Rancagua I: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Rancagua I: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Rancagua I
81
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Ba 17
Nguồn ô nhiễm chính: pm10
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
70Rancagua I, Chile PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile.
Values are converted to the US EPA AQI standard.570
PM10 AQI
81Rancagua I, Chile PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile.
Values are converted to the US EPA AQI standard.881
SO2 AQI
2Rancagua I, Chile SO2 (Khí SO2) measured by Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile.
Values are converted to the US EPA AQI standard.02
CO AQI
6Rancagua I, Chile CO (Khí CO) measured by Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile.
Values are converted to the US EPA AQI standard.56
Nhiệt độ.
20Rancagua I, Chile t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1224
Áp suất không khí
1016Rancagua I, Chile p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10111017
Độ ẩm
56Rancagua I, Chile h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4793
Gió
7Rancagua I, Chile w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).19

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Rancagua I, Chile Trung bình - t3, 28 tháng 11 2023 17:00

Air Quality Data provided by the Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile (sinca.mma.gob.cl)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.