Ô nhiễm không khí tại Los Ángeles Oriente: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Los Ángeles Oriente: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Los Ángeles Oriente
19
Tốt
Cập nhật ngày thứ Năm 4
Nguồn ô nhiễm chính: pm10
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
5Los Ángeles Oriente, Chile PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ))  measured by Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile.
Values are converted to the US EPA AQI standard.521
PM10 AQI
19Los Ángeles Oriente, Chile PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp))  measured by Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile.
Values are converted to the US EPA AQI standard.632
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
24Los Ángeles Oriente, Chile  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1225
Áp suất không khí
1015Los Ángeles Oriente, Chile  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10151021
Độ ẩm
33Los Ángeles Oriente, Chile  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2982
Gió
8Los Ángeles Oriente, Chile  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).28

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Los Ángeles Oriente, Chile Tốt - t5, 30 tháng 11 2023 04:00

Air Quality Data provided by the Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile (sinca.mma.gob.cl)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.