Ô nhiễm không khí tại Liceo Polivalente: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Liceo Polivalente: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Liceo Polivalente
34
Tốt
Cập nhật ngày thứ Năm 6
Nhiệt độ.: 12°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
34Liceo Polivalente, Chile PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile.
Values are converted to the US EPA AQI standard.985
PM10 AQI
20Liceo Polivalente, Chile PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile.
Values are converted to the US EPA AQI standard.363
O3 AQI
2Liceo Polivalente, Chile O3 (Ô-zôn) measured by Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile.
Values are converted to the US EPA AQI standard.215
NO2 AQI
9Liceo Polivalente, Chile NO2 (Khí NO2) measured by Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile.
Values are converted to the US EPA AQI standard.112
SO2 AQI
2Liceo Polivalente, Chile SO2 (Khí SO2) measured by Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile.
Values are converted to the US EPA AQI standard.14
Nhiệt độ.
12Liceo Polivalente, Chile t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).919
Áp suất không khí
1012Liceo Polivalente, Chile p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10121021
Độ ẩm
87Liceo Polivalente, Chile h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5293
Gió
4Liceo Polivalente, Chile w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).29

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Liceo Polivalente, Chile Tốt - t5, 30 tháng 11 2023 06:00

Air Quality Data provided by the Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile (sinca.mma.gob.cl)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.