Ô nhiễm không khí tại INIA, Chillán: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của INIA, Chillán: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực INIA, Chillán
34
Tốt
Cập nhật ngày thứ Năm 5
Nhiệt độ.: 10°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
34INIA, Chillán, Chile PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ))  measured by Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile.
Values are converted to the US EPA AQI standard.557
PM10 AQI
9INIA, Chillán, Chile PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp))  measured by Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile.
Values are converted to the US EPA AQI standard.466
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
10INIA, Chillán, Chile  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).825
Áp suất không khí
1010INIA, Chillán, Chile  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10101019
Độ ẩm
93INIA, Chillán, Chile  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2793
Gió
2INIA, Chillán, Chile  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).18

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí INIA, Chillán, Chile Tốt - t5, 30 tháng 11 2023 05:00

Air Quality Data provided by the Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile (sinca.mma.gob.cl)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.