Ô nhiễm không khí tại Corcoran-Patterson Avenue, Kings, California: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Corcoran-Patterson Avenue, Kings, California: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Corcoran-Patterson Avenue, Kings, California
38
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 7
Nguồn ô nhiễm chính: pm10
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
34Corcoran-Patterson Avenue, Kings, California, California PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ))  measured by :
 • CARB - California Air Resources Board
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.17129
PM10 AQI
38Corcoran-Patterson Avenue, Kings, California, California PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp))  measured by :
 • CARB - California Air Resources Board
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.2384
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
2Corcoran-Patterson Avenue, Kings, California, California  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).121
Áp suất không khí
1018Corcoran-Patterson Avenue, Kings, California, California  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10181024
Độ ẩm
80Corcoran-Patterson Avenue, Kings, California, California  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3285
Gió
1Corcoran-Patterson Avenue, Kings, California, California  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).01

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Corcoran-Patterson Avenue, Kings, California, California Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 07:00

Air Quality Data provided by CARB - California Air Resources Board (arb.ca.gov)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.