Ô nhiễm không khí tại Fresno - Garland, Fresno, California: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Fresno - Garland, Fresno, California: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Fresno - Garland, Fresno, California
55
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Ba 13
Nhiệt độ.: 18°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
55Fresno - Garland, Fresno, California, California PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • CARB - California Air Resources Board
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.9141
PM10 AQI
39Fresno - Garland, Fresno, California, California PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • CARB - California Air Resources Board
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1765
O3 AQI
18Fresno - Garland, Fresno, California, California O3 (Ô-zôn) measured by :
 • CARB - California Air Resources Board
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.126
NO2 AQI
16Fresno - Garland, Fresno, California, California NO2 (Khí NO2) measured by :
 • CARB - California Air Resources Board
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.431
SO2 AQI
1Fresno - Garland, Fresno, California, California SO2 (Khí SO2) measured by :
 • CARB - California Air Resources Board
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.02
CO AQI
3Fresno - Garland, Fresno, California, California CO (Khí CO) measured by :
 • CARB - California Air Resources Board
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.220
Nhiệt độ.
18Fresno - Garland, Fresno, California, California t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).418
Áp suất không khí
1019Fresno - Garland, Fresno, California, California p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10191022
Độ ẩm
32Fresno - Garland, Fresno, California, California h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3277
Gió
1Fresno - Garland, Fresno, California, California w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).02

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Fresno - Garland, Fresno, California, California Trung bình - t3, 28 tháng 11 2023 13:00

Air Quality Data provided by CARB - California Air Resources Board (arb.ca.gov)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.