Ô nhiễm không khí tại S.José Campos-Vista Verde, São Paulo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của S.José Campos-Vista Verde, São Paulo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực S.José Campos-Vista Verde, São Paulo
-
no data
-
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-S.José Campos-Vista Verde, São Paulo, Brazil  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1919
Áp suất không khí
-S.José Campos-Vista Verde, São Paulo, Brazil  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10261026
Độ ẩm
-S.José Campos-Vista Verde, São Paulo, Brazil  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).8888
Gió
-S.José Campos-Vista Verde, São Paulo, Brazil  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).55

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí S.José Campos-Vista Verde, São Paulo, Brazil no data - t5, 1 tháng 1 1970 09:00

Air Quality Data provided by CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (cetesb.sp.gov.br)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.