Ô nhiễm không khí tại Paulínia-Sul, São Paulo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Paulínia-Sul, São Paulo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Paulínia-Sul, São Paulo
74
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Sáu 23
Nhiệt độ.: 24°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
74Paulínia-Sul, São Paulo, Brazil PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.
Values are converted to the US EPA AQI standard.578
PM10 AQI
58Paulínia-Sul, São Paulo, Brazil PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1101
O3 AQI
20Paulínia-Sul, São Paulo, Brazil O3 (Ô-zôn) measured by CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.
Values are converted to the US EPA AQI standard.181
NO2 AQI
12Paulínia-Sul, São Paulo, Brazil NO2 (Khí NO2) measured by CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.
Values are converted to the US EPA AQI standard.143
SO2 AQI
1Paulínia-Sul, São Paulo, Brazil SO2 (Khí SO2) measured by CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.
Values are converted to the US EPA AQI standard.13
Nhiệt độ.
24Paulínia-Sul, São Paulo, Brazil t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2032
Áp suất không khí
1014Paulínia-Sul, São Paulo, Brazil p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10111016
Độ ẩm
78Paulínia-Sul, São Paulo, Brazil h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4393
Gió
5Paulínia-Sul, São Paulo, Brazil w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).15

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Paulínia-Sul, São Paulo, Brazil Trung bình - t6, 1 tháng 12 2023 23:00

Air Quality Data provided by CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (cetesb.sp.gov.br)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.