Ô nhiễm không khí tại Marg.Tietê-Ponte dos Remédios, São Paulo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Marg.Tietê-Ponte dos Remédios, São Paulo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Marg.Tietê-Ponte dos Remédios, São Paulo
82
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Năm 5
Nhiệt độ.: 20°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
82Marg.Tietê-Ponte dos Remédios, São Paulo, Brazil PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.
Values are converted to the US EPA AQI standard.13102
PM10 AQI
34Marg.Tietê-Ponte dos Remédios, São Paulo, Brazil PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.
Values are converted to the US EPA AQI standard.848
NO2 AQI
44Marg.Tietê-Ponte dos Remédios, São Paulo, Brazil NO2 (Khí NO2) measured by CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.
Values are converted to the US EPA AQI standard.2765
SO2 AQI
1Marg.Tietê-Ponte dos Remédios, São Paulo, Brazil SO2 (Khí SO2) measured by CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.
Values are converted to the US EPA AQI standard.11
CO AQI
6Marg.Tietê-Ponte dos Remédios, São Paulo, Brazil CO (Khí CO) measured by CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.
Values are converted to the US EPA AQI standard.513
Nhiệt độ.
20Marg.Tietê-Ponte dos Remédios, São Paulo, Brazil t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2030
Áp suất không khí
1019Marg.Tietê-Ponte dos Remédios, São Paulo, Brazil p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10181024
Độ ẩm
92Marg.Tietê-Ponte dos Remédios, São Paulo, Brazil h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5796
Gió
0Marg.Tietê-Ponte dos Remédios, São Paulo, Brazil w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).01

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Marg.Tietê-Ponte dos Remédios, São Paulo, Brazil Trung bình - t5, 30 tháng 11 2023 05:00

Air Quality Data provided by CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (cetesb.sp.gov.br)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.