Ô nhiễm không khí tại Sarajevo US Embassy: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Sarajevo US Embassy: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Sarajevo US Embassy
117
Không tốt
cho người nhạy cảm
Cập nhật ngày thứ Ba 16
Nhiệt độ.: 8°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
117Sarajevo US Embassy, Bosnia Herzegovina PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Sarajevo Air Quality Monitor - US Embassy.
Values are converted to the US EPA AQI standard.53255
PM10 AQI
21Sarajevo US Embassy, Bosnia Herzegovina PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by .
Values are converted to the US EPA AQI standard.3102
O3 AQI
28Sarajevo US Embassy, Bosnia Herzegovina O3 (Ô-zôn) measured by .
Values are converted to the US EPA AQI standard.1151
NO2 AQI
21Sarajevo US Embassy, Bosnia Herzegovina NO2 (Khí NO2) measured by .
Values are converted to the US EPA AQI standard.149
SO2 AQI
5Sarajevo US Embassy, Bosnia Herzegovina SO2 (Khí SO2) measured by .
Values are converted to the US EPA AQI standard.319
CO AQI
3Sarajevo US Embassy, Bosnia Herzegovina CO (Khí CO) measured by .
Values are converted to the US EPA AQI standard.118
Nhiệt độ.
8Sarajevo US Embassy, Bosnia Herzegovina t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-79
Áp suất không khí
993Sarajevo US Embassy, Bosnia Herzegovina p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9901017
Độ ẩm
84Sarajevo US Embassy, Bosnia Herzegovina h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).76100
Gió
3Sarajevo US Embassy, Bosnia Herzegovina w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).011

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Sarajevo US Embassy, Bosnia Herzegovina Không tốt cho người nhạy cảm - t3, 28 tháng 11 2023 16:00

Air Quality Data provided by Sarajevo Air Quality Monitor - US Embassy (ba.usembassy.gov)

Note that the measurements for PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)), NO2 (Khí NO2), SO2 (Khí SO2), CO (Khí CO) and O3 (Ô-zôn) are taken from the station Sarajevo Bjelave

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.