Ô nhiễm không khí tại Sarajevo Bjelave: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Sarajevo Bjelave: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Sarajevo Bjelave
49
Tốt
Cập nhật ngày thứ Năm 12
Nguồn ô nhiễm chính: o3
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
30Sarajevo Bjelave, Bosnia Herzegovina PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Department of Public Health of the Sarajevo Canton
 • Federalni Hidrometeorološki Zavod.
Values are converted to the US EPA AQI standard.25158
PM10 AQI
9Sarajevo Bjelave, Bosnia Herzegovina PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Department of Public Health of the Sarajevo Canton
 • Federalni Hidrometeorološki Zavod.
Values are converted to the US EPA AQI standard.658
O3 AQI
49Sarajevo Bjelave, Bosnia Herzegovina O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Department of Public Health of the Sarajevo Canton
 • Federalni Hidrometeorološki Zavod.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1149
NO2 AQI
4Sarajevo Bjelave, Bosnia Herzegovina NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Department of Public Health of the Sarajevo Canton
 • Federalni Hidrometeorološki Zavod.
Values are converted to the US EPA AQI standard.231
SO2 AQI
6Sarajevo Bjelave, Bosnia Herzegovina SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Department of Public Health of the Sarajevo Canton
 • Federalni Hidrometeorološki Zavod.
Values are converted to the US EPA AQI standard.418
CO AQI
1Sarajevo Bjelave, Bosnia Herzegovina CO (Khí CO) measured by :
 • Department of Public Health of the Sarajevo Canton
 • Federalni Hidrometeorološki Zavod.
Values are converted to the US EPA AQI standard.110
Nhiệt độ.
5Sarajevo Bjelave, Bosnia Herzegovina t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-29
Áp suất không khí
1009Sarajevo Bjelave, Bosnia Herzegovina p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9901013
Độ ẩm
90Sarajevo Bjelave, Bosnia Herzegovina h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).76100
Gió
2Sarajevo Bjelave, Bosnia Herzegovina w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).05

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Sarajevo Bjelave, Bosnia Herzegovina Tốt - t5, 30 tháng 11 2023 12:00

Air Quality Data provided by the Department of Public Health of the Sarajevo Canton (mpz.ks.gov.ba) and the Federalni Hidrometeorološki Zavod (fhmzbih.gov.ba)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.