Ô nhiễm không khí tại Mühlgasse, Ecke Franz Josef-Straße: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Mühlgasse, Ecke Franz Josef-Straße: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Mühlgasse, Ecke Franz Josef-Straße
65
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Ba 9
Nhiệt độ.: 1°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
65Mühlgasse, Ecke Franz Josef-Straße, Austria PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Umweltbundesamt -Aktuelle Luftgütemesswerte.
Values are converted to the US EPA AQI standard.591
PM10 AQI
13Mühlgasse, Ecke Franz Josef-Straße, Austria PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Umweltbundesamt -Aktuelle Luftgütemesswerte.
Values are converted to the US EPA AQI standard.545
NO2 AQI
16Mühlgasse, Ecke Franz Josef-Straße, Austria NO2 (Khí NO2) measured by Umweltbundesamt -Aktuelle Luftgütemesswerte.
Values are converted to the US EPA AQI standard.123
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
1Mühlgasse, Ecke Franz Josef-Straße, Austria t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-46
Áp suất không khí
992Mühlgasse, Ecke Franz Josef-Straße, Austria p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9921016
Độ ẩm
95Mühlgasse, Ecke Franz Josef-Straße, Austria h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4795
Gió
1Mühlgasse, Ecke Franz Josef-Straße, Austria w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).05

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Mühlgasse, Ecke Franz Josef-Straße, Austria Trung bình - t3, 28 tháng 11 2023 09:00

Air Quality Data provided by Umweltbundesamt -Aktuelle Luftgütemesswerte (umweltbundesamt.at)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.