Ô nhiễm không khí tại Ecke Taborstraße - Glockengasse: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Ecke Taborstraße - Glockengasse: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Ecke Taborstraße - Glockengasse
38
Tốt
Cập nhật ngày thứ Ba 17
Nhiệt độ.: 6°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
38Ecke Taborstraße - Glockengasse, Austria PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Umweltbundesamt -Aktuelle Luftgütemesswerte.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1765
PM10 AQI
8Ecke Taborstraße - Glockengasse, Austria PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Umweltbundesamt -Aktuelle Luftgütemesswerte.
Values are converted to the US EPA AQI standard.426
NO2 AQI
16Ecke Taborstraße - Glockengasse, Austria NO2 (Khí NO2) measured by Umweltbundesamt -Aktuelle Luftgütemesswerte.
Values are converted to the US EPA AQI standard.428
CO AQI
0Ecke Taborstraße - Glockengasse, Austria CO (Khí CO) measured by Umweltbundesamt -Aktuelle Luftgütemesswerte.
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
6Ecke Taborstraße - Glockengasse, Austria t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).37
Áp suất không khí
974Ecke Taborstraße - Glockengasse, Austria p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).971990
Độ ẩm
85Ecke Taborstraße - Glockengasse, Austria h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5588
Gió
4Ecke Taborstraße - Glockengasse, Austria w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).16
Rain
100Ecke Taborstraße - Glockengasse, Austria r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).99100

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Ecke Taborstraße - Glockengasse, Austria Tốt - t3, 28 tháng 11 2023 17:00

Air Quality Data provided by Umweltbundesamt -Aktuelle Luftgütemesswerte (umweltbundesamt.at)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.