Ô nhiễm không khí tại Danubiastraße, Brücke A4 (bis 11.10.2006 Freizeitgelände): Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Danubiastraße, Brücke A4 (bis 11.10.2006 Freizeitgelände): Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Danubiastraße, Brücke A4 (bis 11.10.2006 Freizeitgelände)
-
no data
-
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Danubiastraße, Brücke A4 (bis 11.10.2006 Freizeitgelände), Austria t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).317
Áp suất không khí
-Danubiastraße, Brücke A4 (bis 11.10.2006 Freizeitgelände), Austria p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10161023
Độ ẩm
-Danubiastraße, Brücke A4 (bis 11.10.2006 Freizeitgelände), Austria h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4393
Gió
-Danubiastraße, Brücke A4 (bis 11.10.2006 Freizeitgelände), Austria w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).15

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Danubiastraße, Brücke A4 (bis 11.10.2006 Freizeitgelände), Austria no data - t5, 1 tháng 1 1970 09:00

Air Quality Data provided by Umweltbundesamt -Aktuelle Luftgütemesswerte (umweltbundesamt.at)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.