Ô nhiễm không khí tại Melbourne CBD: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Melbourne CBD: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Melbourne CBD
14
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 19
Nhiệt độ.: 19°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
14Melbourne CBD, Australia PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Environment Protection Authority | EPA Victoria.
Values are converted to the US EPA AQI standard.258
PM10 AQI
-Melbourne CBD, Australia PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Environment Protection Authority | EPA Victoria.
Values are converted to the US EPA AQI standard.369
O3 AQI
-Melbourne CBD, Australia O3 (Ô-zôn) measured by Environment Protection Authority | EPA Victoria.
Values are converted to the US EPA AQI standard.139
NO2 AQI
-Melbourne CBD, Australia NO2 (Khí NO2) measured by Environment Protection Authority | EPA Victoria.
Values are converted to the US EPA AQI standard.18
SO2 AQI
-Melbourne CBD, Australia SO2 (Khí SO2) measured by Environment Protection Authority | EPA Victoria.
Values are converted to the US EPA AQI standard.01
CO AQI
-Melbourne CBD, Australia CO (Khí CO) measured by Environment Protection Authority | EPA Victoria.
Values are converted to the US EPA AQI standard.12
Nhiệt độ.
19Melbourne CBD, Australia t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1422
Áp suất không khí
1009Melbourne CBD, Australia p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10071015
Độ ẩm
76Melbourne CBD, Australia h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).6994
Gió
11Melbourne CBD, Australia w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).112

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Melbourne CBD, Australia Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 19:00

Air Quality Data provided by the Environment Protection Authority | EPA Victoria (epa.vic.gov.au)

Note that the measurements for PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)), O3 (Ô-zôn), NO2 (Khí NO2), SO2 (Khí SO2) and CO (Khí CO) are taken from the station Richmond

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.