Ô nhiễm không khí tại Amsterdam: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Amsterdam: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Amsterdam
35
Tốt
Cập nhật ngày thứ Năm 10
Nhiệt độ.: 2°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
35Amsterdam PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.
Values are converted to the US EPA AQI standard.2078
PM10 AQI
10Amsterdam PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.
Values are converted to the US EPA AQI standard.829
NO2 AQI
19Amsterdam NO2 (Khí NO2) measured by RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.
Values are converted to the US EPA AQI standard.540
SO2 AQI
0Amsterdam SO2 (Khí SO2) measured by RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.
Values are converted to the US EPA AQI standard.01
CO AQI
5Amsterdam CO (Khí CO) measured by RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.
Values are converted to the US EPA AQI standard.38
Nhiệt độ.
2Amsterdam t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).18
Áp suất không khí
1001Amsterdam p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9981011
Độ ẩm
90Amsterdam h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).8199
Gió
2Amsterdam w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).114

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Amsterdam Tốt - t5, 30 tháng 11 2023 10:00

Air Quality Data provided by RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (luchtmeetnet.nl)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.